dedication page

This site is dedicated to my father, Deaconul Aurel Plantus, who always encouraged my search for meaning and creativity, and to my mother, Deaconiţa Mary, who always understood my passion.  The images and musings in these pages reflect my interdisciplinary skills and interests in the arts and sciences, within the larger context of a challenging and cherished life. I have been called a renaissance woman by some because of my enthusiasm for knowledge and enlightenment; I have been called industrious and resourceful by others who have followed my struggles; but most people know me as a tireless champion for the simple pursuits of all that is good, and true, and purposeful. others, still, think I'm crazy. I might be.  

                                         dad

Aceste site este dedicat tatălui meu,, Diaconul Aurel Plantus (1923-2002), care mereu m-a încurajat în cercetarea semnificațiilor și creativității vieții, și mamei mele, Diaconița Maria Plantus, care întotdeauna mi-a înțeles pasiunea. Imaginile, precum și meditațiile acestui locaș, reflectă preocupările mele interdisciplinare, alături de pasiunile mele artistice, culturale, și științifice în cadrul unei vieți scumpe, dar pusă de numeroase ori la încercare. Unii m-au considerat renascentistă din cauza entuziasmului meu pentru ștință și iluminism, alții m-au catalogat drept descucăreață, judecându-mă după obstacole învinsă. Mulți mă știu campionă tuturor lucrurilor simple și bune, dar și cu un scop adevărat. Unii, însă, mă cred lunatecă. Poate și sunt.

 

home